Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Kenypenry

Pages: 1
1
Hindi mo alam kung magkano ang maaari mong tulungan akong makuha ang impormasyong ito, dahil nais kong ma-access ang maraming impormasyon, hindi ko alam kung paano tutulungan ako?

2
Gaano kalaki ang pinagmulan ng malaking data na ito? Magkano ang data na maaari kong makuha, dahil pinaghihinalaan ko na ang malaking nilalaman na ito ay tinanggal sa database?

Pages: 1